Căutare "alexandru" -

1 rezultate:
Vezi aici mai multe cuvinte care încep cu "al"
Vezi aici mai multe cuvinte care încep cu "ale"
Vezi aici mai multe cuvinte care se termină cu "ru"
Vezi aici mai multe cuvinte care se termină cu "dru"

Alexandru

  • Alexandru = Alexander.
  • Alexandru (cel Mare sau Macedon) m. regele Macedoniei, fiul lui Filip și al Olympiadei, fu instruit de Ariștotele. Cuceritorul Persiei și aproape al întregei Azie, muri la Babilon în vârstă de 33 ani (356-323).
  • Alexandru (Sever) m. împărat roman, just și virtuos, fu ucis de soldați din cauza severității sale (235).
  • Alexandru m. numele mai multor Domni români; ALEXANDRU BASARAB, fiul lui Tugomir, Domnul Munteniei, (1310-1338), învinse pe regele ungur Carol Robert (1330) și alungă din țară pe țarul sârb Dușan (1335). ║ Nic. ALEXANDRU, fiul său, domni ca Domn independent și ocupă părțile tătărești de lângă gurile Dunării (1340-1364). ║ ALEXANDRU I (cel Bun), Domnul Moldovei; fiul lui Roman Mușat, înzestra țara cu așezăminte folositoare (mănăstiri, biserici, scoale, târguri și orașe) și domni în pace (1401-1433). ║ ALEXANDRU II. 1. Domnul Moldovei, fiul lui Ilie I (1448-49) și (1451-55); 2. Domnul Munteniei, fratele lui Petru Șchiopul (1567-1577). ║ ALEXANDRU III. 1. (Cornea), Domnul Moldovei, domni numai trei luni și fu ucis de Petru Rareș (1540-1541); 2. (Bogdan), Domnul Munteniei (1592-1593); ║ ALEXANDRU IV. v. Lăpușneanu și Iliaș. ║ ALEXANDRU V. v. Movilă și Coconul. ║ ALEXANDRU VI. v Iliaș. ║ EXAPORITUL v. Mavrocordat. ║ ALEXANDRU IOAN I, v. Cuza.
  • Alexandru m. numele a 8 papi, între cari ALEXANDRU III, adversarul lui Frideric Barbarossa (1159-1181), și ALEXANDRU VI (Borgia), ambițios și desfrânat, care muri otrăvit (1492-1503).
  • Alexandru m. numele mai multor împărați ai Rusiei: 1. ALEXANDRU I (Pavlovici), învins de Napoleon I, invadă Franța în 1814 și 1815 cu coalizații (1801-1825); 2. ALEXANDRU II (Nicolaevici), desființă șerbia în 1863 și fu asasinat de nihiliști în 1881, urmându-i pe tron fiul său ALEXANDRU III, născut în 1845, mort în 1894.
  • Alexandru I m. 1. principe de Battemberg, ales Domn al Bulgariei în 1879, repurtă în 1885 o victorie asupra Serbiei («eroul dela Slivnița») și fu silit să abdice în anul următor; el muri în 1894 la Gratz ca conte de Hartenau; 2. regele Serbiei, fiul lui Milan I și al Nataliei, născut în 1876 și proclamat rege în 1889, după abdicarea tatălui său, fu asasinat de o conspirațiune militară în 1903.