Căutare "dumneatale" -

1 rezultate:
Anagrame pentru "dumneatale": demantelau / dumneatale /
Vezi aici mai multe cuvinte care încep cu "du"
Vezi aici mai multe cuvinte care încep cu "dum"
Vezi aici mai multe cuvinte care se termină cu "le"
Vezi aici mai multe cuvinte care se termină cu "ale"

dumneata, dumneavoastră

 • DUMNEATÁ pron. pers. Pronume de politețe pentru persoana a 2-a singular. [Gen.-dat. dumitale (scris prescurtat d-tale). - Var.: (înv. și reg.) dumnetá, dumneatále pron. pers.] - Domnia + ta.
 • DUMNEAVOÁSTRĂ pron. pers. Pronume de politețe pentru persoana a 2-a (singular și plural). [Var.: (pop.) dumnevoástră pron. pers.] - Domnia + voastră.
 • DUMNEAVOÁSTRĂ pron. pers. Pronume de politețe pentru pers. 2 sg. și pl., fără forme cazuale de genitiv-dativ. V. domnia-voastră. (Adesea prescurtat) Calul, vedeți d-voastră, era năzdrăvan. ISPIRESCU, L. 162. Ia lasă, lasă, moș Nichifor, că așa sînteți d-voastră, bărbații. CREANGĂ, P. 123. Bună calea Ivane... - Mulțămesc d-voastră. id. ib. 299. - Gen.-dat. pl. și: (regional) dumilorvoastre (HOGAȘ, DR. II 84). - Variantă: dumnevoástră (KOGĂLNICEANU, S. 11) pron. pers.
 • dumneaĭéĭ, dumnealór, dumnealúĭ, dumneasá, dumneatá (mold. dumnetá), dumneavoástră (mold. dumnevoástră), fam. îld. domnia eĭ, lor, luĭ, sa, ta, voastră, formule de politeță îld. ĭa și al eĭ, eĭ și al lor, el și al luĭ, el, ĭa și al săŭ, a sa, tu și al tăŭ, voĭ și al vostru. V. domnie.
 • dumneavoástră pr. (abr. dv./dvs./d-voastră)
 • dumneatá pr. (abr. d-ta), g.-d. dumitále (abr. d-tale)
 • Dumniaei, Dumnialor, Dumnialui, Dumniata, Dumniavoastră pr. formule de politeță în loc de ea, ei, el, tu, voi.
 • DUMNEATÁ pron. pers. Pronume de politețe pentru persoana a 2-a singular. [Gen.-dat. dumitale (abr. d-tale). - Var.: (înv. și reg.) dumnetá, dumneatále pron. pers.] - Domnia + ta.
 • DUMNEAVOÁSTRĂ pron. pers. Pronume de politețe pentru persoana a 2-a (singular și plural). [Var.: (pop.) dumnevoástră pron.] - Domnia + voastră.
 • DUMNEATÁ pron. pers. Pronume de politețe pentru pers. 2 sg. V. domnia-ta, mata. Nu te-ai întrebat de ce dimineața stai în piatră seacă, iar altul unde pămîntu-i gras ca untul? CAMILAR, TEM. 30. Cum m-am făcut apoi cuminte Cu vremea ce înainta, Și m-am trezit pe nesimțite Că-mi zice satul: dumneata. GOGA, P. 21. Carul dumitale parcă merge singur. CREANGĂ, P. 40. (Prescurtat) Se întorcea acasă, cînd, ce să vezi d-ta? deodată îl apucă un dor de tată-său și de muma sa. ISPIRESCU, L. 8. - Formă gramaticală: gen.-dat. dumitale. - Gen.-dat. și: dumneata, dumnitale (SADOVEANU, B. 50) și (regional) domitale (KOGĂLNICEANU, S. 54). - Variante: (învechit și popular) dumnetá (CREANGĂ, P. 82, KOGĂLNICEANU, S. 11), dumneatále (PAS, L. I 176, CARAGIALE, O. I 200) pron. pers.
 • DUMNEATÁLE pron. pers. v. dumneata.
 • DUMNEATÁLE pron. pers. v. dumneata.
 • DUMNEATÁLE pron. pers. v. dumneata.
 • DUMNETÁ pron. pers. v. dumneata.
 • DUMNETÁ pron. pers. v. dumneata.
 • DUMNETÁ pron. pers. v. dumneata.
 • domeavóstră ppl vz dumneavoastră
 • domevoástră ppl vz dumneavoastră
 • domiavoástră ppl vz dumneavoastră
 • domitále ppl vz dumneata
 • domneavóstră ppr vz dumneavoastră
 • dómnelor voástre ppl vz dumneavoastră{{În original cuv. neacc., nu și în referința încrucișată/212}}
 • domnelóriu voastre ppl vz dumneavoastră
 • domnetá ppl vz dumneata
 • domnetále ppl vz dumneata
 • domnevóstră ppl vz dumneavoastră
 • domnia-tá ppl vz dumneata
 • domnia-voástră ppl vz dumneavoastră
 • domníilor voastre ppl vz dumneavoastră
 • domnilor voástre ppl vz dumneavoastră
 • domniile vóastre ppl vz dumneavoastră
 • domnitá ppl vz dumneata
 • domnitále ppl vz dumneata
 • dumatá ppl vz dumneata
 • dumătá ppl vz dumneata
 • dumeatá ppl vz dumneata
 • dumetá ppl vz dumneata
 • dumiatá ppl vz dumneata
 • dumiavoástră ppl vz dumneavoastră
 • dúmile voástre ppl vz dumneavoastră
 • dúmilor sále ppl vz dumneavoastră
 • dúmilor voástre ppl vz dumneavoastră
 • duminitále ppl vz dumneata
 • dumitá ppl vz dumneata
 • dumitále fam. îld. domniiĭ tale și al domniiĭ tale, formulă de politeță îld. ție, al tăŭ. V. domnie.
 • Dumitale pr. Domniei-tale: mulțumim Dumitale.
 • dumitále ppl vz dumneata
 • dumnatá ppl vz dumneata
 • dumneatá ppl [At: (a. 1521) HURMUZACHI XI, 843 / V: (reg) domnía tá, (pop) domitále, domnetá, domnetále, domnietále, domnitále, ~le, (îvr) ~minitále, (înv) ~natá, ~netá, ~niatá, ~nitále, ~nitálea, (reg) dumatá, dumătá, dumeatá, dumetá, dumiatá, dumitá, dumitále, dumnietále, dunitá, doimitále, mnetá, mnitále, neatá, nitále / G-D: ~mitále / E: Domnia + ta] (Înv) Arată respectul față de interlocutor.
 • dumneatále ppl vz dumneata
 • dumneavoástră ppr [At: (a. 1619) CUV. D\. BĂTR. II, 120/2 / V: domnia-voástră, (îrg) dumvástră, ~niavoástră, ~nioástră, (înv) ~niavóstră, ~vóstră, domiavoástră, domíile voástre, domneavoástră, domneavóstră, dómnelor voástre, dómnilor voástre, dúmneloriu voástre, dúmile voástre, (fam) mneavoástră / S și: d-voastră / Pl: (îrg) dumile-voá~ / G-D: (îrg) dúmilor-voá~, (înv) dumníilor voastre, dómnielur-voá~, dómnelor-voástre, dúmilor-voástre, (îrg) dúmnilor-voá~ / E: Domnia + voastră] 1 Pronume de politețe pentru persoana a doua singular și plural. 2 (Înv; pus după un vocativ) Termen de adresare reverențios. 3 (Înv; îe) Voie la ~ ca la banu\' Ghica Persoana în cauză are dreptul și puterea de a face ceea ce vrea (sau un anumit lucru).{{În original, var. dumniavoastră tipărită greșit: dumniavoastă; de asemenea, unele var. sunt tipărite fără acc./212}}
 • dumneavóstră ppr vz dumneavoastră
 • dumnelóriu voástre ppl vz dumneavoastră
 • dumnetá ppl vz dumneata
 • dumniatá ppl vz dumneata
 • dumniavoástră ppl vz dumneavoastră
 • dumníe tále ppl vz dumitale
 • dumnioástră ppl vz dumneavoastră
 • dumnitále ppl vz dumneata
 • dumnitálea ppl vz dumneata
 • dumoástră ppl vz dumneavoastră
 • duniatá ppl vz dumneata
 • dunitále ppl vz dumneata
 • DUMNEVOÁSTRĂ pron. pers. v. dumneavoastră.
 • DUMNEVOÁSTRĂ pron. pers. v. dumneavoastră.
 • DUMNEVOÁSTRĂ pron. pers. v. dumneavoastră.
 • mneat'a ppr vz dumneata
 • mneavo'astră ppl vz dumneavoastră
 • domnia sa, domnia ta, Domnia voastră, Domniei voastre gen. Abreviat: d-ta, d-sa, Dv. nom. și gen. sg. și pl.